Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Divided into two cities
Athens-Dubai
Dubai-Athens
Energy | Sun | Greece
We took the energy and transformed it into positive one...
We turned the sun into inspiration...
We captured Greece into fashionable sandals...
And this is how "Aelia Greek Sandals" was created!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου